Jídelní lístek Ricochet Virtuální prohlídka
Drobečková navigace

Úvod > O obci > Zajímavosti

Zajímavosti

Památky

Kaplička

Při cestě z Chodské Lhoty směrem na Vítovky stojí u polní cesty malá kaplička pětiúhelníkového půdorysu. Je zasvěcena Svaté Trojici. Tuto kapličku nechal postavit Josef Koutník, rolník z Chodské Lhoty, jako poděkování Bohu za jeho uzdravení po těžkém úrazu. Kaplička byla postavena a vysvěcena v roce 1911. Vysvěcení provedl páter Gede z Loučimi. U této kapličky se zastavovali a modlili se účastníci procesí z našeho kraje do Nových kostelů v sousedním Německu.

Kaplička

kaple Sv. Václava

Kaple stojí uprostřed obce na terénu svažujícím se k západu. Loď je vybudována na podélném půdorysu s užším presbytářem na půdorysu čtvercovém, k presbytáři je na podélné ose kostela v závěru přistavěna drobná sakristie. Na vnějších rozích lodi, presbytáře a sakristie jsou přizděné opěráky. Úzká vysoká okna i vstupní portál jsou zaklenuty lomeným obloukem. Okna jsou tabulková, vstupní dveře výplňové, horní část portálu nad dveřmi prosklená. Fasáda je hladká. Stavbu obíhá profilovaná korunová římsa. Před vstupním průčelím je představěná předsíň završená štítem, nad korunovou římsou lodi je vysoký trojúhelný štít. Loď je zastřešena sedlovou střechou, na které je při hlavním průčelí vztyčen sanktusník. Presbytář a sakristie mají střechu valbovou.

Gotická stavba (neogoticka) z roku 1901.

V roce 2002 byla prohášena za kulturní památku.

kaple Sv. Václava