Jídelní lístek Ricochet Virtuální prohlídka

RICOCHET

  Rezervace

  Vstup do rezervace ricochet

   V případě nefunkčního rezervačního systému volejte správci SKC paní Janě Wiesnerové, mob. 737 112 055.

  Ricochet - návštěvní řád:

  1. Vstoupit do zařízení pro hru Ricochet, (kurt, posezení před kurtem, šatny, sprchy) smí osoba, dále jen hráč, až po zaplacení vstupného ( 100,- Kč / hodina ) u obsluhy - správce, a to jen na dobu uhrazeného herního časového úseku.
  2. Rezervace kurtu se provádí osobně nebo telefonicky u správce, emailem na adrese spravce@chodskalhota.cz nebo odkazem či tlačítkem na této stránce.  V případě, že hráč, který si rezervoval kurt, nedorazí do pěti minut po začátku rezervované hrací doby, rezervace zaniká a obsluha může obsadit kurt dalšími zájemci.
   Rezervace je možné provádět maximálně 14 dní předem.
  3. Hráč po zaplacení vstupného obdrží dva klíče - jeden od své skříňky v šatně a druhý od vstupních dveří do šatny a sprch.
   Vstupní dveře do šaten jsou hráči povinni při opuštění šatny za sebou zamknout.
   Tyto klíče je hráč povinen po ukončení hry a po opuštění šatny vrátit zpět obsluze.
   V opačném případě mu bude naúčtována náhrada za ztrátu klíčů, včetně nákladů na výměnu zámků a zhotovení duplikátu klíčů.
  4. Před vstupem na kurt a na posezení před kurtem jsou hráči povinni se přezout do čisté a suché sálové obuvi s NEBARVÍCÍ PODRÁŽKOU, v opačném případě nesmí vstoupit na podlahu kurtu!
   JE ZAKÁZÁNO VSTUPOVAT V OBUVI POUŽÍVANÉ VE VENKOVNÍM PROSTŘEDÍ NEBO BOSOU NOHOU! Z bezpečnostních důvodů musí mít hráči na sobě vhodný sportovní oděv, bez tvrdých a ostrých předmětů (cvoky, přezky, řetízky, hodinky, telefon apod.).
  5. Mezi hrou se hráči pohybují mimo kurt, využívají posezení před kurtem, sociální zázemí či kavárnu.
   Při dalším vstupu na kurt dbají na čistotu podrážek své obuvi.
  6. Hru Ricochet hrají podle platných pravidel hry a pravidel bezpečnosti vůči spoluhráči.
  7. Je ZAKÁZÁNO NARÁŽET TĚLEM ČI RAKETOU do skleněné zadní stěny a skleněných dveří, stěn, stropu, osvětlení, ventilace kurtu a elektronického zařízení na sledování skóre.
  8. Po ukončení hry - vyhrazeného herního časového úseku - je hráč povinen opustit kurt a umožnit hru dalším hráčům.
  9. Jakékoli poškození kurtu nebo zařízení je hráč povinen ihned nahlásit obsluze.