Jídelní lístek Ricochet Virtuální prohlídka

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Aktuality

Aktuality


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY.

Datum konání: 3. 5. 2021 - 14. 5. 2021

Návrh0002.jpg


Publikováno 14. 4. 2021 9:21

STAVĚNÍ MÁJE.

Datum konání: 30. 4. 2021

  STAVĚNÍ KRÁSNÉHO, SILNÉHO A VYSOKÉHO MÁJE.

  IMG_6093.JPG  IMG_6097.JPG 

 IMG_6104.JPG   IMG_6109.JPG  

  IMG_6117.JPG   IMG_6124.JPG 

 IMG_6125.JPG    IMG_6134.JPG  

  IMG_6138.JPG    IMG_6140.JPG  

  IMG_6142.JPG    IMG_20210430_190628.jpg   

   IMG_20210430_192238_BURST2.jpg        ... a po čtyřech dnech přišel vítr mocný, odnesl nám špičku téměř celou.

    Zůstal jen kůl veliký, připomínající antigenní štětičky. Prostě ve Lhotě Chodské vždy jdeme s dobou, proto máme májku cool novou.

    IMG_20210506_092905.jpg


Publikováno 7. 5. 2021 17:04

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - změna termínu konání z důvodu platných epidemiologických opatření.

Datum konání: 24. 4. 2021

  Z důvodu dodržování platných epidemiologických opatření se nebude v sobotu 24.4. 2021 konat "Vítání občánků" v místní sokolovně. Termín konání je přesunut na dobu uvolnění nebo úplného zrušení epidemiologických opatření. O novém datumu konání budete informováni.

  Děkuji za pochopení. S pozdravem starosta Miroslav Jäger 


Publikováno 20. 4. 2021 16:15

Informace o místním poplatku za shromažďování a odstraňování komunálních odpadů.

Datum konání: 2. 3. 2021

Informace o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

·       poplatek pro osoby s trvalým pobytem 530,- Kč splatný do 30.4.2021   Z důvodu vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU A OMEZENÍ POHYBU OSOB je splatnost poplatku prodloužena do 30.6.2021. 

poplatek pro chalupáře 550,- Kč/ splatný do 31.8.2021

Způsob placení: 

Bezhotovostně – č.ú. 27029321/0100, variabilní symbol je číslo popisné nebo evidenční domu.

Hotově – v pondělí a středu v úředních hodinách od 1.3.2021 od 9:00 do 11:00 nebo 14:00 do 17:00. Hotovostní úhradu na pokladně obce ponechte na období po skončení nouzového stavu !! Splatnost je u osob s trvalým pobytem prodloužena do konce června 2021.

Mimo pondělí a středu jen po telefonické domluvě.

  Poplatky za psy -  50,- Kč/ jeden pesza druhého a další psy 100,- Kč/ kus.


Publikováno 2. 3. 2021 18:15

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu v roce 2021.

Datum konání: 26. 2. 2021

Termíny sběru a svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu pro občany obce Chodská Lhota v roce 2021:

    Jaro -   sběr na dvoře za OÚ 15.3. - 16.3. 2021, svoz 17.3.2021

    Podzim - sběr na dvoře za OÚ  18.10. - 19.10. 2021, svoz 20.10.2021


Publikováno 2. 3. 2021 18:29

Nový systém poplatků za odpady.

Datum konání: 26. 2. 2021

Bude zaveden nový systém poplatků za odpady - jejich výše bude záviset na množství odpadu v popelnicích a jeho váze. Naučme se lépe třídit!

Od 1. 1 .2021 platí nový zákon o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech), který mimo jiné stanovuje poplatky za uložení odpadu na skládky a tyto poplatky jsou stanoveny dle množství odpadu na obyvatele obce:

Poplatkové období v roce

Dílčí základ poplatku za ukládání

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

využitelných odpadů Kč/t

800

900

1000

1250

1500

1600

1700

1800

1850

1850

zbytkových odpadů Kč/t

500

500

500

500

500

600

600

700

700

800

Množství odpadu na obyvatele v tunách

0,2

0,19

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12

0,12

Podle uvedeného zákona to pro obec znamená, že např. pokud bude vyprodukované množství odpadu (směsný a objemný odpad) do 200 kg na 1 obyvatele za rok 2021, sazba poplatku bude činit 500 Kč/t a veškeré množství nad 200 kg na obyvatele bude zpoplatněno částkou 800 Kč/t. V dalších letech se pak snižuje množství odpadu na obyvatele za základní sazbu a naopak se zvyšuje sazba poplatku nad tento limit (v tabulce položka využitelných odpadů Kč/t).

Pro obec to bude znamenat rostoucí náklady na odpadové hospodářství a bude záležet jen na občanech obce, jak se budou tyto náklady vyvíjet a jaký dopad to bude mít na místní poplatek („popelné“).

S tím souvisí i novela zákona o místních poplatcích, kdy s účinností od 1. 1. 2021 byl změněn zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a dochází ke změně stanovení místního poplatku nově označeného jako poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Z tohoto důvodu musí obec schválit novou obecně závaznou vyhlášku s účinností od 1. 1. 2022 tak, aby odpovídala aktuální právní úpravě. V následujících letech pak bude poplatek stanoven podle toho, jak se nám bude dařit naplňovat sníženou kvótu množství odpadu na obyvatele. Proto tímto apeluji na všechny, abyste do popelnic na směsný odpad nevhazovali odpady, které tam nepatří jako např. listí, větve, trávu, stavební suť a už vůbec ne plasty, sklo a papír. Kromě stavební suti máme po obci dostatečné množství nádob na tříděný odpad a nadstandardní počet kontejnerů na biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO). Pro doplnění - do kontejnerů na BRKO patří tráva, listí, zbytky rostlin, kořeny, piliny, seno, sláma. Občas se objeví skládka BRKO mimo obec – i tato skládka je považována za černou skládku a původci hrozí sankce, proto žádám, abyste využívali i možnosti přistavení kontejneru.

Bohužel se neustále objevuje nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad, proto opět připomínám, abyste neukládali odpady ke kontejnerům pokud jsou plné a vyčkali až budou vyvezeny. Závěrem děkuji všem, kdo správně třídí odpady a udržují pořádek jak v okolí kontejnerů, tak i mimo ně.

Starosta obce Chodská Lhota

Miroslav Jäger


Publikováno 26. 2. 2021 17:34

Do kdy podat přiznání k dani nemovitých věcí

Datum konání: 25. 1. 2021 - 28. 2. 2021

Do kdy podat přiznání k dani z nemovitých věcí.pdf


Publikováno 25. 1. 2021 8:40

Rezervace očkování. Co vás čeká a jak se zachovat.

Datum konání: 15. 1. 2021

Kde se přihlásit a co si připravit.pdf

Metodika pro rezervaci.pdf

Velký manuál k rezervaci.pdf

Jedenáct bodů o vakcinaci.pdf

 


Publikováno 15. 1. 2021 16:39

Branný závod mladých hasičů v Chodské Lhotě 28.9.2020.

Datum konání: 30. 9. 2020

Branný závod mladých hasičů v Chodské Lhotě.

 V pondělí 28.9.2020 v Chodské Lhotě za nepříliš  hezkého počasí v 10.00 hod. započal závod nástupem všech 94 dětí s jejich vedoucími před Sokolovnou. Závod zahájila a organizačně řídila Gábina Wiesnerová a Josef Tvardík, oba vedoucí Mladých hasičů v Chodské Lhotě. Účastnilo se 12 sborů, čekal je běh na čas se sedmi stanovišti s různými úkoly. Putovní pohár získalo družstvo z Klenčí pod Čerchovem. 

Nástup při zahájení        Start soutěžícího

Branný závod mladých hasičů v Chodské Lhotě.  IMG_5940.JPG 

Střelba   Branný závod mladých hasičů v Chodské Lhotě.

Branný závod mladých hasičů v Chodské Lhotě.  IMG_5958.JPG

Čekání na soutěžící na zravovědě  Stanoviště lano.JPG 

Branný závod mladých hasičů v Chodské Lhotě.   IMG_5968.JPG

 Branný závod mladých hasičů v Chodské Lhotě.   Vedoucí vítězného týmu Klenčí p.Č. přebírá putovní pohár od starosty CH. Lhoty.JPG

 


Publikováno 30. 9. 2020 18:07

NAJDI SVÉ PŘEDKY.

Datum konání: 10. 8. 2020

Chodská Lhota.pdf

Hluboká.pdf

Nová Ves.pdf

Nové Chalupy.pdf

Orlovice.pdf

Pocinovice.pdf

Loučim.pdf

Smržovice.pdf

Libkov.pdf

Dobříkov.pdf


Publikováno 10. 8. 2020 17:49