Jídelní lístek Ricochet

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Číslo předpisu Název Druh právního předpisu Datum schválení Datum vyhlášení Datum účinnosti Datum pozbytí platnosti
             
             

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 1-2018 o místním poplatku za provoz systému shomažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.pdf

1.1.2019

Veřejná vyhláška o návrhu akualizace 4. Zásad územního rozvoje Plzěňského kraje.pdf

08.02.2018

vyhláška0001.pdf

20.9.2017

55197_2017-MZE-16212 veřejná vyhláška.pdf

18.9.2017

Vyhláška č. 4/2016 o místním poplatku za komunální odpad.doc

1.1.2017

Vyhláška č. 3/2016.doc 12.7.2016
vyhláška č.2/2016 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.doc 12.7.2016
Vyhláška č. 1/2016 .doc 12.7.2016
vyhláška POŽÁRNÍ ŘÁD 2-2015.doc 24.12.2015
vyhláška č. 1-2015.doc 24.12.2015
nařízení č. 2/2014 o zákazu spalování některých druhů tuhých paliv 16.4.2014
vyhláška č. 1/2014 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ 16.4.2014
vyhláška zrušovací č. 4/2014 o připojení na splaškovou kanalizaci 3.7.2014
vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích 27.2.2012
vyhláška č. 2/2011o volném pobíhání zvířectva 14.10.2011
vyhláška č. 3/2011 o místních poplatcích 14.10.2011
vyhláška č. 3/2003 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích

28.8.2003

Jednací řád zastupitelstva obce

14.3.2003

Zákony

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon