Jídelní lístek Ricochet Virtuální prohlídka
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Číslo předpisu Odkaz Název Datum schválení Datum vyhlášení Datum účinnosti Datum pozbytí platnosti
 1/2019  Vyhláška č. 1 2019.pdf  Obecně závazná vyhláška Obce Chodská Lhota č. 1/2019, o místním poplatku z pobytu 6.12.2019  6.12.2019 1.1.2020  24.6.2021
 2/2019  Vyhláška obce Ch. Lhota č. 2 2019.pdf  Obecně závazná vyhláška Obce Chodská Lhota č. 2/2019, o místním poplatku ze psů 6.12.2019  6.12.2019  1.1.2020  
3/2019 Vyhláška obce Ch. Lhota č. 3 2019.pdf Obecně závazná vyhláška Obce Chodská Lhota č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 6.12.2019 6.12.2019 1.1.2020  
4/2019 Vyhláška obce Ch. Lhota č. 4 2019.pdf

Obecně závazná vyhláška Obce Chodská Lhota č. 4/2019, o místním poplatku ze vstupného

6.12.2019 6.12.2019 1.1.2020  
5/2019 Vyhláška obce Ch. Lhota č. 5 2019.pdf Obecně závazná vyhláška Obce Chodská Lhota č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 6.12.2019 6.12.2019 1.1.2020  31.12.2021
1/2021 Obecně závazná vyhláška obce Chodská Lhota č. 1_2021.pdf

Obecně závazná vyhláška obce Chodská Lhota č. 1/2021, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku z pobytu

27.5.2021 9.6.2021 24.6.2021  
2/2021  Obecně závazná vyhláška obce Chodská Lhota č. 2_2021.pdf

Obecně závazná vyhláška obce Chodská Lhota č. 2 /2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

15.12.2021 16.12.2021 1.1.2022  
3/2021  Obecně závazná vyhláška obce Chodská Lhota č. 3_2021.pdf Obecně závazná vyhláška obce Chodská Lhota č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 15.12.2021 16.12.2021 1.2.2022  31.12.2022
   Obecně závazná vyhláška obce Chodská Lhota o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf Obecně závazná vyhláška obce Chodská Lhota o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 14.12.2022 15.12.2022 1.1.2023  

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Platnost

Obecně závazná vyhláška č. 1-2018 o místním poplatku za provoz systému shomažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.pdf

1.1.2019

do 31.12.2019

Veřejná vyhláška o návrhu akualizace 4. Zásad územního rozvoje Plzěňského kraje.pdf

08.02.2018

 

vyhláška0001.pdf

20.9.2017

 

55197_2017-MZE-16212 veřejná vyhláška.pdf

18.9.2017

 

Vyhláška č. 4/2016 o místním poplatku za komunální odpad.doc

1.1.2017

neplatná

Vyhláška č. 3/2016.doc 12.7.2016  
vyhláška č.2/2016 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.doc 12.7.2016 31.12.2021
Vyhláška č. 1/2016 .doc 12.7.2016  
vyhláška POŽÁRNÍ ŘÁD 2-2015.doc 24.12.2015  
vyhláška č. 1-2015.doc 24.12.2015  
nařízení č. 2/2014 o zákazu spalování některých druhů tuhých paliv 16.4.2014  
vyhláška č. 1/2014 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ 16.4.2014  
vyhláška zrušovací č. 4/2014 o připojení na splaškovou kanalizaci 3.7.2014  
vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích 27.2.2012  do 31.12.2019
vyhláška č. 2/2011o volném pobíhání zvířectva 14.10.2011  
vyhláška č. 3/2011 o místních poplatcích 14.10.2011  do 31.12.2019
vyhláška č. 3/2003 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích

28.8.2003

 
Jednací řád zastupitelstva obce

14.3.2003

 

Zákony

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon