Jídelní lístek Ricochet Virtuální prohlídka
Drobečková navigace

Úvod > Instituce a spolky > Sportovně kulturní centrum - Sokolovna

Sportovně kulturní centrum - Sokolovna

Rekonstrukce SKC se uskutečnila z programu rozvoje venkova ČR za finanční spoluúčasti SZIF evropské unie.

Evropská unie

Sportovně kulturní centrum SOKOLOVNA v Chodské Lhotě - sportovní aktivity:

Vedle cvičení dětí a žen, bude sokolovna využívána mateřskou školkou, mladými hasiči, oddílem stolního tenisu, fotbalisty, volejbalisty a dalšími místními sportovními oddíly, které budou mít o cvičení zájem. Provoz se bude řídit rozvrhem hodin vypracovaným po dohodě oddílů se správcem sokolovny. Jednotlivé hodiny budou vedeny pověřeným cvičitelem, který po ukončení cvičení předá využívané prostory správci objektu. Každý cvičenec je povinen seznámit se s provozním řádem budovy a jím se řídit. Dle rozhodnutí Obecního zastupitelstva bude každá cvičební hodina zpoplatněna částkou 70,- Kč na energie.(pro všechny cvičence, kteří se hodiny zúčastní, například 10 cvičenců, každý zaplatí 7 Kč/hod.) Tento poplatek zaplatí vedoucí hodin ve stanovené době na OÚ nebo správci SKC. Správce sokolovny bude vést evidenci cvičebních hodin.

Dalším zařízením našeho SKC je ricochetový kurt, který bude moci využívat široká veřejnost, která po objednání hodiny u správce zaplatí poplatek na energie 100,- Kč. Rovněž ricochetový kurt se bude řídit provozním řádem a podmínkami provozovatele. Základní podmínkou pro vstup do kurtu je sportovní oblečení a vyžadována bude bezpodmínečně sálová sportovní obuv s bílou podrážkou, nebo obuv pro tuto hru určená. Rovněž provoz kurtu řídí správce sokolovny. Objednání ricochetové hodiny bude možné zarezervovat maximálně čtrnáct dní předem a nejpozději dva dni předem na emailové adrese spravce@chodskalhota.cz nebo na tlačítku či odkazu přímo na této stránce . Ricochetový kurt bude otevřen v čase od 15 hod. do 21 hod. Nenastoupí-li hráči ve stanovenou hodinu na kurt je možno je po pěti minutách nahradit jinými hráči, bez ohledu na jejich rezervaci.

V CELÉM OBJEKTU SKC – SOKOLOVNY JE ZAKÁZÁNO KOUŘIT

Zájemci o cvičení, další sportovní aktivity a společenské akce se mohou hlásit u správce sokolovny paní Jany Wiesnerové, mob. 737 112  055, a po dohodě budou zařazeni do rozvrhu cvičebních a nájemních hodin. S ohledem na již probíhající režim budovy je nutné přihlášku na pravidelné cvičební a sportovní aktivity podat do 30.září, aby bylo možné doplnění rozvrhu.

Ceny krátkodobého pronájmu sálu sokolovny (SKC) pro kulturní a rodinné akce:

 Bály, hudební produkce a jiné společenské akce ze kterých je vybíráno vstupné stanovuje nájemné vy výši 6.500,- Kč včetně DPH. Slevu pro spolky trvale působící na území obce v případě konání bálů, hudební produkce a jiných společenských akcí ze kterých je vybíráno vstupné stanovuje 4.500,- Kč z důvodu podpory kulturního života v obci. Na soukromé ( rodinné ) akce stanovuje nájemné ve výši 5.000,- Kč včetně DPH a slevu pro osoby s trvalým pobytem v obci stanovuje na  3.000,- Kč , důvodem je opět podpora kulturního života v obci. Úklid po všech akcích, pokud si nájemník neuklidí svépomocí, stanovuje na 2.000 Kč a pro osoby s trvalým pobytem v obci stanovuje slevu 1.000,- Kč, důvod je stejný jako v předchozích případech. Kauce za vypůjčení sálu v případě konání bálů, hudební produkce a jiných společenských akcí ze kterých je vybíráno vstupné stanovuje na 10.000,- Kč a pro osoby s trvalým pobytem v obci a spolky trvale působící na území obce stanovuje slevu 100 %. 

Sokolovna

Ricochet

Sál 1

Sál 2