Jídelní lístek Ricochet Virtuální prohlídka
Drobečková navigace

Úvod > O obci > Aktuality > Nový systém poplatků za odpady.

Nový systém poplatků za odpady.Datum konání:
26.2.2021

Bude zaveden nový systém poplatků za odpady - jejich výše bude záviset na množství odpadu v popelnicích a jeho váze. Naučme se lépe třídit!

Od 1. 1 .2021 platí nový zákon o odpadech (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech), který mimo jiné stanovuje poplatky za uložení odpadu na skládky a tyto poplatky jsou stanoveny dle množství odpadu na obyvatele obce:

Poplatkové období v roce

Dílčí základ poplatku za ukládání

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

využitelných odpadů Kč/t

800

900

1000

1250

1500

1600

1700

1800

1850

1850

zbytkových odpadů Kč/t

500

500

500

500

500

600

600

700

700

800

Množství odpadu na obyvatele v tunách

0,2

0,19

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12

0,12

Podle uvedeného zákona to pro obec znamená, že např. pokud bude vyprodukované množství odpadu (směsný a objemný odpad) do 200 kg na 1 obyvatele za rok 2021, sazba poplatku bude činit 500 Kč/t a veškeré množství nad 200 kg na obyvatele bude zpoplatněno částkou 800 Kč/t. V dalších letech se pak snižuje množství odpadu na obyvatele za základní sazbu a naopak se zvyšuje sazba poplatku nad tento limit (v tabulce položka využitelných odpadů Kč/t).

Pro obec to bude znamenat rostoucí náklady na odpadové hospodářství a bude záležet jen na občanech obce, jak se budou tyto náklady vyvíjet a jaký dopad to bude mít na místní poplatek („popelné“).

S tím souvisí i novela zákona o místních poplatcích, kdy s účinností od 1. 1. 2021 byl změněn zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a dochází ke změně stanovení místního poplatku nově označeného jako poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Z tohoto důvodu musí obec schválit novou obecně závaznou vyhlášku s účinností od 1. 1. 2022 tak, aby odpovídala aktuální právní úpravě. V následujících letech pak bude poplatek stanoven podle toho, jak se nám bude dařit naplňovat sníženou kvótu množství odpadu na obyvatele. Proto tímto apeluji na všechny, abyste do popelnic na směsný odpad nevhazovali odpady, které tam nepatří jako např. listí, větve, trávu, stavební suť a už vůbec ne plasty, sklo a papír. Kromě stavební suti máme po obci dostatečné množství nádob na tříděný odpad a nadstandardní počet kontejnerů na biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO). Pro doplnění - do kontejnerů na BRKO patří tráva, listí, zbytky rostlin, kořeny, piliny, seno, sláma. Občas se objeví skládka BRKO mimo obec – i tato skládka je považována za černou skládku a původci hrozí sankce, proto žádám, abyste využívali i možnosti přistavení kontejneru.

Bohužel se neustále objevuje nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad, proto opět připomínám, abyste neukládali odpady ke kontejnerům pokud jsou plné a vyčkali až budou vyvezeny. Závěrem děkuji všem, kdo správně třídí odpady a udržují pořádek jak v okolí kontejnerů, tak i mimo ně.

Starosta obce Chodská Lhota

Miroslav Jäger