Jídelní lístek Ricochet Virtuální prohlídka
Drobečková navigace

Úvod > Dění v okolí > Akce v okolí

Akce v okolí


Stálá expozice

Místo
nám. Míru 149, Klatovy I, 33901 Klatovy
Datum konání
Stálá akce
Typ

V domě č. 149/I. je provoz městské apatyky doložen již roku 1639. Z tohoto období však pochází pouze zařízení zadní místnosti, tzv. přípravny, kde je možno zhlédnout nejen různé ruční a mechanické přístroje a nástroje sloužící k přípravě léků, mastí a čípků, ale také starou třístupňovou z vnější chodby vytápěnou pec na sušení bylin a zbytky starých léčiv, ať už rostlinného či živočišného původu. Zařízení přední místnosti, tzv. oficiny, vyřezal pro lékárnu jezuitské koleje laický řádový bratr Jan Geschwendt v roce 1733. Po zrušení řádu roku 1773 zařízení odkoupil pro svoji živnost tehdejší klatovský lékárník Jan Michal Firbas. U stěn kolem oficiny stojí repozitoria se sloupy jednoduše až trojnásobně vinutými nebo jednoduchými s bohatě vyřezávanými hlavicemi. Narvalí zub umístěný v horní části repozitoria vpravo od vchodu připomíná období, kdy lékárník dostal povolení používat označení lékárny U Bílého jednorožce. Na repozitoriích se nachází bohatý stojatkový materiál: dřevěný, majolikový, cínový, porcelánový i skleněný.

Více

Lidová kultura Horažďovicka

Místo
Mírové náměstí 11, 34101 Horažďovice
Datum konání
Stálá akce
Typ

Vystaveny jsou části krojů z 18.-19.století, např. čepce, šněrovačky, pleny, dětské čepečky. Unikátní je dochovaný mužský kabát ze sukna. Ze stejné doby pocházejí podmalby na skle vytvořené na Šumavě. Kompletní prácheňský kroj je z konce 19. století.

Více

Průvodce po expozici Muzea Šumavy v Železné Rudě

Místo
Javorská 154, 34004 Železná Ruda
Datum konání
Stálá akce
Typ

Expozice muzea je dnes umístěna v domě, který v roce 1877 dal vystavět Jiří Kryštof Mikuláš Abele. Základ expozice pochází z rodinného majetku a rodinných sbírek sklářského rodu Abele. Vystavené sklo představuje v převážné většině produkci abelovských hutí.

Více

Zámecký pokoj a modrý salonek

Místo
Mírové náměstí 11, 34101 Horažďovice
Datum konání
Stálá akce
Typ

Tyto dvě místnosti patří k zámecké části muzea. V pokoji je šestipedálový klavír z roku 1827, intarzovaný nábytek a porcelán z Míšně z let 1730–1774. Modrý salonek je zdoben výmalbou s rostlinnými a krajinnými motivy. Vystaveny jsou v něm předměty s náboženskou tematikou, kromě jiného také cínová plastika Krista z roku 1623.

Více

Židé v Horažďovicích

Místo
Mírové náměstí 11, 34101 Horažďovice
Datum konání
Stálá akce
Typ

Osídlení Židů v Horažďovicích je doloženo od 30. leté války. V roce 1684 byla postavena synagoga, založena škola. V průběhu 19. a 20. století se stali Židé hybnou silou průmyslu ve městě. Druhá světová válka znamenala konec židovské komunity. Do koncentračních táborů bylo odesláno 118 osob, včetně žen a malých dětí, zpět se vrátilo pouze 7 lidí. Synagoga byla v roce 1980 zbourána. Vystaveny jsou zachované části zařízení synagogy, listinné dokumenty po obětech koncentračních táborů a dřevěný náhrobek z roku 1915.

Více

19. století

Místo
Mírové náměstí 11, 34101 Horažďovice
Datum konání
Stálá akce
Typ

19. století znamenalo pro Horažďovice veliký rozvoj průmyslu a celkový rozkvět. Vystaveny jsou fotografie a listinné dokumenty. Atmosféru doby doplňují ukázky svátečního městského oblečení, skla a kameniny.

Více

Válečná historie

Místo
Mírové náměstí 11, 34101 Horažďovice
Datum konání
Stálá akce
Typ

Husitské bouře a 30letá válka těžce dolehly na Horažďovicko. Výmluvnými svědky jsou části zbroje kyrysnika s otvory po střelách, válečná sekyra a halapartny.

Více

Středověk

Místo
Mírové náměstí 11, 34101 Horažďovice
Datum konání
Stálá akce
Typ

Velice zajímavý je vystavený soubor dokladů o působení a rozvoji cechů. Jedná se o datované cechovní truhly, pohřební prapory, korouhve. Evropsky vyjímečný je kadlub na odlévání kachlů z roku 1677. Umění středověku je zastoupeno renesanční skříní a gotickými plastikami.

Více

Archeologie

Místo
Mírové náměstí 11, 34101 Horažďovice
Datum konání
Stálá akce
Typ

Expozice archeologie dokumentuje nejstarší historii Horažďovicka od starší doby kamenné až po 15. století. Vystaveny jsou paleolitické nástroje, bronzové palstavy a hřivny, doklady keltského osídlení, slovanského osídlení. Zdokumentovány jsou i výboje Římanů na zdejším území.

Více

Mineralogie

Místo
Mírové náměstí 11, 34101 Horažďovice
Datum konání
Stálá akce
Typ

Vystaveno je přes 500 mineralogických ukázek z jedenácti nalezišť v okolí Horažďovic, např. křišťály, záhnědy, spinely, diopsidy a korundy.

Více