Jídelní lístek Ricochet

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Instituce a spolky > Sportovně kulturní centrum - Sokolovna

Sportovně kulturní centrum - Sokolovna

Rekonstrukce SKC se uskutečnila z programu rozvoje venkova ČR za finanční spoluúčasti SZIF evropské unie.

Evropská unie

Sportovně kulturní centrum SOKOLOVNA v Chodské Lhotě zahajuje provoz.

Vedle cvičení dětí a žen, bude sokolovna využívána mateřskou školkou, mladými hasiči, oddílem stolního tenisu, fotbalisty, volejbalisty a dalšími místními sportovními oddíly, které budou mít o cvičení zájem. Provoz se bude řídit rozvrhem hodin vypracovaným po dohodě oddílů se správcem sokolovny. Jednotlivé hodiny budou vedeny pověřeným cvičitelem, který po ukončení cvičení předá využívané prostory správci objektu. Každý cvičenec je povinen seznámit se s provozním řádem budovy a jím se řídit. Dle rozhodnutí Obecního zastupitelstva bude každá cvičební hodina zpoplatněna částkou 50 Kč na energie.(pro všechny cvičence, kteří se hodiny zúčastní, například 10 cvičenců, každý zaplatí 5Kč/hod.) Tento poplatek zaplatí vedoucí hodin ve stanovené době na OÚ. Správce sokolovny bude vést evidenci cvičebních hodin.

Dalším zařízením našeho SKC je ricochetový kurt, který bude moci využívat široká veřejnost, která po objednání hodiny u správce zaplatí poplatek na energie 100,- Kč. Rovněž ricochetový kurt se bude řídit provozním řádem a podmínkami provozovatele. Základní podmínkou pro vstup do kurtu je sportovní oblečení a vyžadována bude bezpodmínečně sálová sportovní obuv s bílou podrážkou, nebo obuv pro tuto hru určená. Rovněž provoz kurtu řídí správce sokolovny. Objednání ricochetové hodiny bude možné zarezervovat maximálně čtrnáct dní předem a nejpozději jeden den předem na emailové adrese spravce@chodskalhota.cz nebo na tel. čísle 379798264 podatelny obecního úřadu Chodská Lhota. Ricochetový kurt bude otevřen v čase od 08hod. do 23hod. Nenastoupí-li hráči ve stanovenou hodinu na kurt je možno je po pěti minutách nahradit jinými hráči, bez ohledu na jejich rezervaci.

V CELÉM OBJEKTU SKC – SOKOLOVNY JE ZAKÁZÁNO KOUŘIT

Zájemci o cvičení a další sportovní aktivity se mohou hlásit u správce sokolovny paní Jany Wiesnerové a po dohodě budou zařazeni do rozvrhu cvičebních hodin. S ohledem na již probíhající režim budovy je nutné přihlášku podat do 30.září, aby bylo možné doplnění rozvrhu.

Sokolovna

Ricochet

Sál 1

Sál 2