Plán kulturních akcí na šk. rok 2023 - 24

 

 Říjen

 • Divadelní představení v Pocinovicích
 • Fotografování firmou Photodienst

Listopad

 • Pokládání věnce u pomníku padlých hrdinů
 • Rozsvícení vánočního stromu u kaple

 Prosinec:

 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční besídka (online)

Leden:

 •  

Únor:

 • Maškarní bál v mateřské škole

Březen:

Duben

 • Slet čarodějnic

Květen 

 • Fotografování
 • Školní výlet 

Červen:

 • Oslava Dne dětí
 • Rozloučení s předškoláky

 

Divadelní představení a koncerty oznamujeme rodičům s dostatečným předstihem.