Koncepce mateřské školy

Vize: Sluníčko je symbolem života, vlídného úsměvu a teplé náruče.

         Ať je naše školka takovým sluníčkem pro všechny děti i jejich rodiče.

         Ať je vlídným úsměvem i teplou náručí na začátku cesty životem...

 

 

 Náš Školní vzdělávací program s názvem Putování po modré planetě obsahuje témata  zaobírající se životem kolem nás. Čtyři hlavní témata:

  • Podzimní putování
  • Zimní putování
  • Jarní putování
  • Putování za létem

máme dále rozdělena do podtémat navazujících nenásilně na aktuální dění (pouť, Vánoce, zápis do školy, příchod jara apod.). Celý Školní vzdělávací program i rozpracovaný Třídní vzdělávací program máte k dispozici k nahlédnutí  v šatně. Můžete se k němu vyjádřit, navrhnout jeho zpestření, obohatit ho svými nápady, které si rády poslechneme.

Pracujeme také podle vlastní publikace Putování se sluníčkem, která je k dispozici na internetových stránkách barevnekaminky.cz v oddílu Jazykové činnosti, říkanky, básničky.

Chceme rozvíjet v dětech lásku k přírodě, k životnímu prostředí, k místu, kde žijí. Snažíme se, aby měly děti možnost kontaktu s živými zvířaty, věděly o dění v obci a okolí, měly přístup ke kulturnímu vyžití v podobě divadelních představení a koncertů. Velmi důležitý je pro nás dostatečně dlouhý pobyt na čerstvém vzduchu, vycházky do přírody, na zahradu, na okolní hřiště. Po celý den mají děti možnost dodržovat pitný režim formou ovocných čajů, šťávy nebo čisté vody. Po obědě se věnujeme zubní hygieně. Po dohodě s rodiči dodržujeme klidový režim ve formě odpočinku na lehátku. Děti ke spánku nenutíme. Velmi si ceníme spolupráce s rodiči, jsme rádi, že se aktivně podílí na činnosti mateřské školy, nebrání se prosadit si do plánů své návrhy akcí a činností. Důležitá je spolupráce se Základní školou v Pocinovicích před nástupem dětí do ZŠ i dále při jakýchkoliv problémech spojených s přechodem do nového školského zařízení. Naším cílem je, aby naše mateřská škola byla institucí, kterou si rodiče vybírají pro kvalitu vzdělávací práce, pro profesionální přístup zaměstnanců k nim i jejich dětem, pro vlídné klima i vlídné přijetí, ne pouze pro dostupnost školského zařízení!