Identifikace subjektu:

    Pošumavské zemědělství a.s.  
  Chodská Lhota 83  
  345 06 Chodská Lhota  
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1099  
  IČ: 26369184  
  DIČ: CZ26369184  
  tel.: 774 241 852  

     Naše společnost byla založenav roce 2004. Společnost hospodaří v okolí obce Chodská Lhota.

     V současné době obhospodařujeme cca 800 ha zemědělské půdy. Zemědělskou půdu máme rozdělenou na 150 ha orné půdy a 650 ha travnatých ploch.

     Rostlinná výroba je ovlivněna chovem skotu a rozměry orné půdy v rozloze cca 130 ha. Na této ploše pěstujeme cca 65 ha řepky a na zbytku obiloviny - ječmen, pšenici.

     Živočišná výroba sestává z chovu skotu - v současnosti chováme cca 400 ks dobytka, který se přes léto pase na pastvinách a přes zimu je ustájen ve stájích. Krávy jsou bez tržní produkce mléka, pouze na chov masných telat plemene charolais a limousin. Chov dobytka je od roku 2012 v ekologii.

     V roce 2013 naše společnost zrekonstruovala objekt, který původně sloužil pro ustájení dojných krav. Z této budovy jsou nyní jatka určená k porážce hovězího skotu a prasat. Součástí naší společnosti je také řeznictví, kde z vlastní produkce prodáváme maso a masné výrobky. Od roku 2015 bude rovněž možnost ubytování v našem novém penzionu (apartmány s vybavením).