znak Chodská Lhota minimapa
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Veřejná vyhláška o návrhu akualizace 4. Zásad územního rozvoje Plzěňského kraje.pdf

08.02.2018

vyhláška č. 3/2003 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích

28.8.2003

Jednací řád zastupitelstva obce

14.3.2003

vyhláška č. 3/2011 o místních poplatcích 14.10.2011
vyhláška č. 2/2011o volném pobíhání zvířectva 14.10.2011
vyhláška č. 1/2012 o místních poplatcích 27.2.2012
vyhláška zrušovací č. 4/2014 o připojení na splaškovou kanalizaci 3.7.2014
nařízení č. 2/2014 o zákazu spalování některých druhů tuhých paliv 16.4.2014
vyhláška č. 1/2014 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ 16.4.2014
vyhláška POŽÁRNÍ ŘÁD 2-2015.doc 24.12.2015

vyhláška č. 1-2015.doc

Vyhláška č. 1/2016 .doc

vyhláška č.2/2016 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.doc

Vyhláška č. 3/2016.doc

Vyhláška č. 4/2016 o místním poplatku za komunální odpad.doc

24.12.2015

12.7.2016

12.7.2016

12.7.2016

1.1.2017

55197_2017-MZE-16212 veřejná vyhláška.pdf

18.9.2017

vyhláška0001.pdf

20.9.2017

Obecně závazná vyhláška č. 1-2018 o místním poplatku za provoz systému shomažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.pdf

1.1.2019

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Usnesení zastupitelstva

Usnesení z ustavujícího zasedání 2010

12.11.2010

Usnesení z 2. zasedání 2010

10.12.2010

Usnesení z 3. zasedání 2011 31.1.2011
Usnesení z 4. zasedání 2011 4.4.2011
Usnesení z 5. zasedání 2011 24.5.2011
Usnesení z 6. zasedání 2011 19.7.2011
Usnesení ze 7. zasedání 2011 14.10.2011
Usnesení z 8. zasedání 2011 12.12.2011
Usnesení z 9. zasedání 2012 29.2.2012
Usnesení z 10. zasedání 2012 3.4.2012
Usnesení z 11.zasedání 2012 9.5.2012
Usnesení z 12. zasedání 2012 15.6.2012
Usnesení z 13. zasedání 2012 6.9.2012
Usneseni z 14. zasedani 2012 3.12.2012
Usnesení z 15. zasedání 2012 21.12.2012
Usnesení z 16. zasedání 2013 4.2.2013
Usnesení z 17. zasedání 2013 29.3.2013
Usnesení z 18. zasedání 2013 3.5.2013
Usnesení z 19. zasedání 2013 26.7.2013
Usnesení z 20. zasedání 2013 11.10.2013
Usnesení z 21. zasedání 2013 17.12.2013
Usnesení z 22. zasedání 2014 17.2.2014
Usnesení z 23. zasedání 2014 30.3.2014
Usnesení z 24. zasedání 2014 17.6.2014
Usnesení z 25. zasedání 2014 18.8.2014
Usnesení z ustavujícího a 1.zasedání 2014  

Usnesení z 2. zasedání 2014.doc

Usnesení z 3. zasedání 2015.doc

Usnesení z 4. zasedání 2015.doc

Usnesení z 5. zasedání 2015.doc

Usnesení ze 6. zasedání 2015.doc

Usnesení ze 7. zasedání 2015.doc

Usnesení z 8. zasedání 2015.doc

Usnesení z 9. zasedání 2016.doc

Usnesení z 10. zasedání 2016.doc

Usnesení z 11. zasedání 2016.doc

Usnesení z 12. zasedání 2016.doc

Usnesení ze 13. zasedání 2016.doc

Usnesení ze 14. zasedání 2016.doc

Usnesení z 15. zasedání 2016.doc

Usnesení ze 16. zasedání 2017.doc

Usnesení z 19. zasedání 2017.pdf

Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva ze dne 24.11.2017.pdf

Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva.pdf

Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva 2018.doc

Usnesení z 23. zasedání 2018.pdf

Usnesení z 24. zasedání 2018.pdf

Usnesení z ustavujícího a zároveň 1. zasedání zastupitelstva 11-2018.pdf

Usnesení z 2. zasedání ZO - 7.12.2018.pdf

Evidence právních předpisů obce ( vyhlášky )

číslo předpisu název druh právního předpisu datum schválení datum vyhlášení datum účinnosti datum pozbytí platnosti